JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda


Medium company
Main info
FULL NAME
DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P. BEOGRAD
ADDRESS
Njegoševa 84, 11000 Beograd
Responsible person
Branislav Popović (od oktobra 2018)
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Events
Finance
Persons
Philanthropy
Galleries
Activity description
Gradjevinsko zemljište, infrastruktura i javni objekti, kao najvažniji deo nekretnina Grada, stasavaju sa Direkcijom u kvalitetan podsticaj razvoja ukupnih gradskih struktura i funkcija.

Direkcija studijski obradjuje sve lokacije koje se nude investitorima na konkurs, precizno rasporedjujući troškove izgradnje i održavanja mreže i objekata magistralne, primarne i sekundarne infrastrukture.

Direkcija se priprema da tržišnim privređivanjem objedini sve infrastrukturne grane u njihovom osmišljavanju, planiranju, izgradnji i eksploataciji, poštujući principe čistih računa i pravičnog rasporeda na sve korisnike.