BAS Beogradska autobuska stanica a.d. Beograd


Medium company
Main info
FULL NAME
BAS - BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA AD BEOGRAD
ADDRESS
Železnička 4, 11000 Beograd
Responsible person
Anđelko Mučibabić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Events
Finance
Activity description
Prijem i otprema putnika i autobusa predstavlja osnovnu delatnost Beogradske autobuske stanice.

Pored svih većih mesta u Srbiji i Crnoj Gori, mrežom autobuskih linija, BAS pokriva sve republike bivše Jugoslavije i redovno održava autobusku vezu sa 17 država Evrope.

Sa 40 perona BAS-a u jednom danu krene više od 800 autobusa koji prevezu između 10 i 15 hiljada putnika.

Brza i savremena usluga počiva na najnovijoj tehnologiji kompjuterske prodaje prevoznih isprava.

Proces rada u BAS-u se odvija od 0 do 24 časa, 365 dana u godini.
Beogradska autobuska stanica je formirana 3.marta 1966. godine i pripada grupi velikih preduzeća, sa statusom Akcionarskog društva.

News