Direkcija za nacionalne referentne laboratorije


Main info
FULL NAME
Direkcija za nacionalne referentne laboratorije Srbija Batajnica
ADDRESS
Batajnički drum 7, 11080 Zemun
Responsible person
Slavoljub Stanojević

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Persons
Activity description
Direkcija za nacionalne referentne laboratorije (u daljem tekstu: Direkcija), osnovana je kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa zadatkom da se u okviru kompleksa nekadašnje banke biljnih gena uspostave i puste u rade nacionalne laboratorije u oblasti zdravlja bilja, mikrobiologije hrane, ispitivanja fiziko hemijskih parametara u hrani i ispitivanju kvaliteta mleka. Na realizaciji ovog projekta aktivno učestvuje Evropska unija tako što je u više navrata, u vidu tehničke pomoći Republici Srbiji, obezbedila pomoć na uređivanju i rekonstrukciji zgrada, prostorija, nabavci opreme i pružanju stručnih usluga obuke osoblja, konsultantskih usluga i drugih vrsta pomoći.

Formiranje laboratorija u kompleksu Zemun, Batajnički drum bb, koncipirano je i finansiran u okviru finansijske pomoći Evropske Unije u sektoru poljoprivrede. Koncept je osmišljen i formalizovan usvajanjem ključnog dokumenta: Zaključka Vlade 05 broj 337-7049/2004 od 01.11.2004 godine, o prihvatanju Informacije o donacije Evropske Unije u sektoru poljoprivrede.

News