GP Planum Zemun


Medium company
Main info
FULL NAME
GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE PLANUM AKCIONARSKO DRUŠTVO - GP PLANUM AD Beograd
ADDRESS
22. Oktobra 15, 11080 Zemun
Responsible person
Ratomir Todorović, direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Finance
Persons
Reference list
Activity description
Osnovani 14.01.1948. godine, kao specijalizovano preduzeće za izgradnju vojnih aerodroma. Nekoliko godina po osnivanju, proširuju svoju delatnost na sve objekte niskogradnje i hidrotehničke objekte. U toku 1963.godine pristupa građevinsko preduzeće Soča iz Sarajeva specijalizovano za izgradnju podzemnih objekata i železničkih pruga. Integracija dve specijalizovane firme u jednu omogućila je da se razviju u moderno i efikasno građevinsko preduzeće čiji je delokrug rada izgradnja: autoputeva, puteva, železničkih pruga, podzemnih objekata svih namena, gradskih saobraćajnica sa infrastrukturom, hidrotehničkih objekata.

Snažan razvoj preduzeća u ovom periodu omogućio je i proširenje delatnosti na radove u inostranstvu. Počev od 1965.god. pa nadalje smo prisutni na inostranom tržištu na prostorima Bliskog istoka, jugoistočne i jugozapadne Afrike, Rusije i prostorima bivšeg SSSR-a.

News