Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.


Main info
FULL NAME
Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.
ADDRESS
122 Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, 81000 Podgorica

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Activity description
Cilj osnivanja institucije je podsticanje i ubrzavanje privrednog razvoja Crne Gore. Osnivanjem Investiciono-razvojnog fonda, Vlada Crne Gore je obezbijedila efikasan mehanizam za podršku privrednom razvoju, posebno imajući u vidu aktuelnu ekonomsko-finansijsku krizu.
Djelatost Fonda definisana je kroz odobravanje kredita i izdavanje garancija, obavljanje poslova vezanih za prodaju kapitala u portfelju Fonda, kao i vršenje ostalih poslova kojima se obezbjeđuje podrška privrednom razvoju.