Akademija arhitekture Srbije


Main info
FULL NAME
Akademija arhitekture Srbije
ADDRESS
11000 Beograd
Responsible person
Mihajlo Mitrovic

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Persons
Activity description
994. Članovi veća Velike nagrade arhitekture Saveza arhitekata Srbije pokrenuli su inicijativu za formiranje Akademije arhitekture Srbije. Inicijativni odbor činili su arhitekti Milica Šterić, Uroš Martinović, Aleksej Brkić, Mihajlo Mitrović, Aleksandar Keković, Svetislav Ličina i Dimitrije Mladenović. Ovoj grupi bivaju priključeni i Aleksandar Stjepanović, kao tadašnji predsednik Društva arhitekata Beograda, i Branislav Mitrović, kao tadašnji predsednik Saveza arhitekata Srbije.


Najvažniji programski zadaci Akademije:

a. afirmacija i reafirmacija arhitekture
b. unapređenje nauke i prakse arhitekture
c. podrška stvaralačkom radu

News