Agencija za lokalni ekonomski razvoj, Leskovac


Main info
FULL NAME
Agencija za lokalni ekonomski razvoj Leskovac
ADDRESS
Trg Revolucije 45/2, 16000 Leskovac
Responsible person
Bojan Tojaga

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Activity description
Osnovni zadaci Agencije su :

- Izrada srednjeročnih i dugoročnih strategija razvoja grada,
- Izrada konkretnih razvojnih projekata,
- Upravljanje projektima,
- Umrežavanje privrednih subjekata i uspostavljanje partnerstva izmedju privatnog i javnog sektora,
- Organizovanje različitih oblika savetovanja,
- Organizovanje stručnih seminara,
- Izrada promotivnih materijala,
- Organizovano nastupanje na prezentacijama ,izložbama i sajmovima,
- Stručna podrška start-up preduzetnicima (obuka za samostalno vodjenje biznisa, podrška u izradi poslovnih planova, i sl. )
- Podrška osnivanju poslovnih i strukovnih udruženja,
- Usluge investitorima preko Info-centra.

News