Jugoslovenska kinoteka Beograd


Main info
FULL NAME
JUGOSLOVENSKA KINOTEKA BEOGRAD
ADDRESS
Knez Mihailova 19, direkcija, 11000 Beograd
Responsible person
Radoslav Zelenović

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Events
Persons
Video
Activity description
Jugoslovenska kinoteka (naziv od 1952. godine) je nacionalni filmski arhiv Republike Srbije, osnovan 1949. pod nazivom Centralna jugoslovenska kinoteka. Tokom rada, više puta je menjala status, a danas je, na osnovu Zakona o zaštiti kulturnih dobara, ustanova od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Sastoji se od četiri organizaciona dela: Arhiva jugoslovenske kinoteke , Muzeja Jugoslovenske kinoteke – bioskopa , Biblioteke i Zajedničkih službi.
Jugoslovenska kinoteka je jedan od osnivača i stalni član FIAF-a (Međunarodna federacija filmskih arhiva) u čijem radu aktivno učestvuje od 1951. godine.
Srce ustanove čini Arhiv Jugoslovenske kinoteke koji obavlja osnovnu delatnost ustanove: prikuplja, trajno čuva i stručno obrađuje filmove, odnosno filmsku građu i prateći filmski materijal: fotografije, plakate, reklamne materijale, dokumentaciju, makete, stare predmete iz oblasti kinematografije; čini ih dostupnim istraživačima, studentima, građanstvu; sarađuje sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, obavlja razmenu filmova i prateće filmske građe.
Jedan od trenutno primarnih delatnosti Arhiva je automatsko – kompjuterska obrada ogromnog broja podataka pohranjenih u njegovim stručnim i tehničkim kartotekama.
Kinoteka je otvorena za sve istraživače i naučne radnike koji se bave istorijom i teorijom filma. Putem predavanja, tribina, promocija izložbi i knjiga, aktivno učestvuje u edukaciji i širenju filmske kulture u našoj zemlji.

News