Energoprojekt Energodata a.d. Beograd


Small company
Main info
FULL NAME
ENRGOPROJEKT-ENERGODATA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKTOVANJE,PROIZVODNJU I INŽENJERING INFORMACIONIH SISTEMA
ADDRESS
Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Novi Beograd
Responsible person
Sonja Knežević
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Events
Finance
Persons
Activity description
Radom na stotinama informacionih projekata ENERGODATA je razvila niz programskih proizvoda za banke, pošte,ostale finansijske institucije, javnu upravu,trgovinu,industriju i kapitalnu gradnju.

U saradniji sa inopartnerima - tehnološkim liderima ENERGODATA nudi savremena informaciona rešenja i proizvode:

- Šaltersko poslovanje u bankama i poštama, bazirano na troslojnoj arhitekturi i INTERNET/INTRANET infrastrukturi.

- Platni promet u bankama za filijale i obračunske centre, bazirano na troslojnoj arhitekturi i INTERNET/INTRANET infrastrukturi.

- Samouslužno bankarstvo uključujući mreže ATM i POS uredjaja, INTERNET bankarstvo, kućno bankarstvo.

- Poslovno odlučivanje korišćenjem savremenih tehnika za projektovanje i izgradnju složenih i namenskih skladišta podataka(data warehouse, data minning).

- Servere i radne stanice bazirane na PC tehnologiji.

- Servere visoke raspoloživosti za upravljanje transakciono orijentisanim informacionim sistemima.

- Alati za projektovanje informacionih sistema za rad sa bazama podataka.

- Standardne i specijalizovane periferne uredjaje uključujućii štampače, štampace štednih knjižica, skenere i dr.

- Pasivnu i aktivnu mrežnu opremu i softverske proizvode za upravljanje velikim i složenim distribuiranim mrežama.

- Operativne sisteme i proizvode za WEB-ovanje klasično urađenih aplikacija.

- Aplikativni softver za poslovne sisteme.

- E-biznis pakete.

News