SERBIO


Main info
FULL NAME
Nacionalna asocijacija za biomasu Serbio
ADDRESS
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21000 Novi Sad
Responsible person
Nataša Rubežić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Events
Activity description
Nacionalna asocijacija za biomasu (u osnivanju) ima za cilj da okupi pojedince i organizacije aktivne u oblasti bioenergije i da zajedničkim nastupom doprinese afirmaciji bioenergetskog sektora u Srbiji.Ciljevi SERBIO su da razvije tržište i povoljno poslovno okruženje održivog bioenergetskog sektora u Srbiji i poveća informisanost javnosti o mogućnostima upotrebe biomase.Za dalji održivi razvoj energetskog sektora u Srbiji ali i lokalnih sredina bogatih biomasom, od izuzetne važnosti bilo je osnivanje asocijacije koja bi zastupala interese zainteresovanih pojedinaca i organizacija: od biznis kompanija u sektoru šumarstva i poljoprivrede, proizvodnje, prerade i transporta biomase do akademskih ustanova, naučno-istraživačkih institucija, ekoloških i razvojnih nevladinih organizacija.Unapređenje pravnog i fiskalnog okvira za poslovanje u vezi biomase jedan je od imperativa SERBIO.

News