Gradski zavod za veštačenja Beograd


Small company
Main info
FULL NAME
GRADSKI ZAVOD ZA VEŠTAČENJA BEOGRAD
ADDRESS
Svetozara Markovića 42, 11000 Beograd
Responsible person
Vlado Sekulić
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Events
Finance
Activity description
Gradski zavod za veštačenja iz Beograda, sa sedištem u ulici Svetozara Markovića, osnovan je Rešenjem Skupštine grada Beograda 24.01.1974. godine, na inicijativu pet sudova grada Beograda, kao ustanova koja vrši delatnost od posebnog društvenog interesa.

Veštačenja u oblasti građevinarstva, stambeno-komunalnih poslova, elektrotehnike , mašinstva, poljoprivrede i šumarstva

Ekonomsko finansijska veštačenja u svim vrstama krivičnih i parničnih predmeta

Saobraćajna veštačenja u svim vrstama krivičnih i parničnih predmeta

Tehnički pregled izvedenih radova na svim vrstama objekata

Utvrđivanje tehničke ispravnosti svih vrsta objekata

Tehnička kontrola tehničke dokumentacije-revizija projekata

Nadzor nad izgradnjom objekata

Izrada konačnih obračuna, preseka radova, obezbeđenje dokaza, ocene kvaliteta radova, indentifikacija objekata

Procene vrednosti svih vrsta nepokretne i pokretne imovine

Procene vrednosti kapitala u skladu sa zakonom

Legalizacija objekata

Konsultanske usluge

News