Institut Jaroslav Černi a.d. Beograd


Medium company
Main info
FULL NAME
INSTITUT ZA VODOPRIVREDU JAROSLAV ČERNI AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
ADDRESS
Jaroslava Černog 80 Pinosava, 11226 Beograd
Responsible person
Dejan Divac
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Events
Finance
Persons
Philanthropy
Galleries
Activity description
Osnovna delatnost Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ su istraživačke i razvojne aktivnosti vezane za oblasti upravljanja vodama: korišćenje voda, zaštitu voda i uređenje i zaštitu od štetnog dejstva voda, uključujući i njihove grane - snabdevanje vodom naselja i industrije, navodnjavanje, kanalisanje i tretman otpadnih voda, regulacija reka, odbrana od poplava, uređenje erozija i bujica i sl. Institut obavlja i istraživačke i razvojne aktivnosti u srodnim oblastima, kao što su energetika, zaštita životne sredine, geotehnika, geologija i dr. Proizvod ovih aktivnosti su studije, analize, ekspertize, standardi, tehnički propisi i različita druga dokumenta iz prethodo navedenih oblasti.
 
Pored toga, Institut se bavi izradom svih nivoa tehničke dokumentacije za građenje objekata, uključujući i izgradnju specifičnih hidrotehničkih objekata.
 
Institut se bavi i pripremom strateških i planskih dokumenata vezanih za upravljanje vodnim resursima, a takođe učestvuje u pripremi podloga i pruža podršku u sprovođenju međunarodne saradnje u oblasti voda (multilaterala i bilaterala).
 
Ostale važne delatnosti Instituta su:
· razvoj hidroinformacionih sistema, matematičkih modela, specijalizovanih softverskih rešenja i kompleksnih baza podataka;
· razvoj sistema za podršku upravljanju bezbednošću objekata;
· stručni nadzor nad izgradnjom hidrotehničkih i drugih objekata;
· laboratorijska ispitivanja hidraulike, nanosa, kvaliteta voda i zemljišta, geomehanike i dr.;
· specijalizacija i usavršavanje kadrova putem organizacije konferencija, radionica, kurseva i sličnih aktivnosti;
· izrada patentne dokumentacije, aktivnosti na transferu tehnologija i druge inovacijske aktivnosti;
· praćenje, prikupljanje, sistematizovanje i publikovanje naučno-stručne građe iz domena delatnosti Instituta.

News