GP Standard a.d. Beograd - u stečaju


Micro company
Main info
FULL NAME
GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE STANDARD AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (ZVEZDARA) - u stečaju
ADDRESS
Svetog Nikole 43, 11050 Beograd
Responsible person
Andreja Božić
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Finance
Activity description
VISOKOGRADNJA
Stambene zgrade
Standard gradi stambene zgrade, lamele, porodične stambene objekte, sa finalnom obradom i "ključem u ruke". Pošto imamo svoju fabriku betona kao i blokova ova gradnja nikada ne zavisi od spoljnih faktora.
Takođe, vršimo adaptacije stambenih, poslovnih i magacinskih prostora.

Benzinske pumpe
Standard gradi benzinske pumpe, pretakališta i sve vrste podzemnih rezervora.

Stadioni
Standard gradi, uređuje i renovira stadione i sve vrste sportskih terena i prateće objekte (izrada tribina, svlačionica...)

Takođe, za sve vrste sportskih travnatih površina postavljamo drenažu filterskih slojeva i zatravljivanje.

Hale
Standard gradi i renovira hale. Sve vrste konstruktivnog sistema hala od armiranog betona, lima, klasične kao i hale sa kombinovanim materijalima.

Fabrika betona
Proizvodimo i transpotujemo do mesta ugradnje sve vrste betona (pumpani, sitnozrni i klasični) MB 20 do MB40

NISKOGRADNJA
1. Svi građevinski radovi na železničkim prugama za javni saobraćaj sa objektima i prigradskim brzim železnicama
Sve građevinske konstrukcije
2. Građevinski radovi na magistralnim i regionalnim putevima i puznim objektima
3. Građevinske konstrukcije

EKSPLOATACIJA
G.P. Standard vrši eksploataciju šljunka na reci Moravi

News