Služba za inovacije PKS


Main info
FULL NAME
Služba za inovacije PKS
ADDRESS
Resavska 13 - 15, 11000 Beograd
Responsible person
Marina Vukićević
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Activity description
Aktivnosti Odbora:
unapređenje tehnološkog razvoj i podizanje konkurentnost privrede,
podsticanje i razvoj primenjenih nauka u stvaranju tehnoloških inovacija,
transfer nauke u privredu,
stvaranje povoljne klime u društvu za razvoj inovacione delatnosti,
praćenje zakonskih propisa i normativa koje se odnose na oblast inovacija,
pružanje podrške inovacijama u državnim institucijama,
retrospektiva i afirmacija pronalazaka naših znamenitih inovatora,
razvijanje informacione mreže o inovacijama i pronalascima i uključivanje u međunarodne mreže,
predstavljanje inovacija preko Izbora za najbolju tehnološku inovaciju,
pomoć inovatorima pri patentiranju inovacija u Zavodu za intelektualnu svojinu
edukacija o pravu intelektualne svojine,
povezivanje pronalazača i potencijalnih investitora i plasman proizvoda na tržištu,
organizovanje prezentacija inovacija u PKS,
organizovanje Berze inovacija
organizovanje tradicionalnih Oktobarskih susreta pronalazača i izložbi pronalazača.

News