Fiskalni savet Republike Srbije


Main info
FULL NAME
Fiskalni savet Republike Srbije
ADDRESS
Nemanjina 17, 11000 Beograd
Responsible person
Pavle Petrović, Predsednik Fiskalnog saveta

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Activity description
U Srbiji su izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u oktobru 2010. godine ustanovljeni Fiskalni savet i fiskalna pravila. Nova institucija i novi principi u fiskalnom sistemu Republike Srbije treba da pomognu u ostvarivanju fiskalne i finansijske stabilnosti, transparentnosti i predvidivosti.

Fiskalni savet je nezavisan državni organ, odgovoran Narodnoj skupštini Republike Srbije. Narodna skupština je 31. marta 2011. godine donela odluku o izboru članova Fiskalnog saveta, a polaganjem zakletve pred Narodnom skupštinom, 5. aprila 2011. godine, Fiskalni savet je preuzeo dužnost. Fiskalni savet sastoji se od tri člana, a za vršenje stručnih i administrativnih poslova obrazuje stručne službe. Funkcionisanje Fiskalnog saveta određeno je Zakonom o budžetskom sistemu.

News