Milkop d.o.o. Raška


Medium company
Main info
FULL NAME
MILKOP DOO RAŠKA
ADDRESS
Ibarska bb Vlasovo, 36350 Raška
Responsible person
Bojan Premović

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Activity description
Glavna delatnost je otkup mleka i prozvodnja proizvoda od mleka.

Mlekara Milkop doo je počela sa radom 1997.godine sa skromnom proizvodnjom u porodičnom krugu vlasnika Premović Bojana. Na početku rada otkupljivano je 900 l mleka mesečno od kooperanata. Sa velikim entuzijazmom i sa puno uloženog rada Milkop se neprestano razvijao i proširivao obim svoje proizvodnje. Uvedena je nova tehnologija za otkup i preradu mleka. U toku svog rada Mlekara Milkop je preseljavana iz manjih u veće objekte i samim tim širila obim svoje proizvodnje, paletu svojih proizvoda kao i broj upošljenih radnika.