Bexel consulting d.o.o. Beograd


Small company
Main info
FULL NAME
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEXEL CONSULTING DOO, BEOGRAD (STARI GRAD)
ADDRESS
Višnjićeva 8, 11102 Beograd
Responsible person
Veljko Janjić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Galleries
Activity description
Firma Bexel Consulting, deo PSP Farman Grupe, bavi se upravljanjem građevinskih projekata, koristeći pritom sopstvena tehnološko-softverska rešenja za virtuelno projektovanje i izgradnju.
Izrađuju detaljan 3D model budućeg objekta, sa svim pripadajućim elementima, koji se tipično nalaze u jednoj zgradi.
U stanju su da kreiraju 4D simulacije gde se vrlo jednostavno, pre nego što se uopšte započne izgradnja, može videti kako će detaljno izgledati gradnja objekta. Ključna korist ovog koncepta se ogleda u činjenici da, zahvaljujući 4D modelu, mogu sagledati sve neusaglašenosti u projektu.
Pored 5D modela imaju i 6D kao tehnologiju koja služi u fazi eksploatacije.