Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu


Main info
FULL NAME
FARMACEUTSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
ADDRESS
Vojvode Stepe 450, 11000 Beograd
Responsible person
Prof. dr Nada Kovačević

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Events
Philanthropy
Galleries
Activity description
Farmaceutski odsek pri Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta osnovan je 24. oktobra 1939. U samostalnu visokoškolsku ustanovu Farmaceutski fakultet prerasta 19. oktobra 1945. godine. Dugi niz godina nastava na fakultetu se odvijala u objektima Medicinskog fakulteta, a od septembra 1991. godine Farmaceutski fakultet dobija svoju zgradu u ulici Vojvode Stepe 450.

Pored svoje matične delatnosti visokoškolske ustanove, Faramaceutski fakultet obavlja obrazovne, naučne, zdravstvene, stručne i izdavačke poslove, kao i bibliotekarsku i muzejsku aktivnost. Muzej istorije farmacije je registrovan kao zvanični muzej grada Beograda.

Na Farmaceutskom fakultetu postoji 17 instiuta i to za: fiziku i matematiku, opštu i neorgansku hemiju, analitičku hemiju, organsku hemiju, botaniku, fizičku hemiju, mikrobiologiju i imunologiju, fiziologiju, farmaceutsku hemiju i analitiku lekova, farmakognoziju, medicinsku biohemiju, bromatologiju, toksikologiju, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, farmakologiju, farmakokinetiku, socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo i Radna jedinica zajedničke službe (sa odsecima za: pravne i opšte poslove, materijalne i finansijske poslove, nastavu i studentska pitanja, bibliotekarske i muzejske poslove, informacione tehnologije i Tehnička služba).

News