Albox d.o.o. Kula


Small company
Main info
FULL NAME
ALBOX DOO KULA
ADDRESS
Panonska 24, 25230 Kula
Responsible person
Aleksandar Bobić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Finance
Activity description
Preduzeće „Albox“ planira da u sklopu postojećih objekata izgradi još potrebnih objekata koji bi ispunjavali sve potrebne standarde za organsku proizvodnju. Novi objekati bi bili izgrađeni u industrijskoj zoni opštine Kula, na placu koji se nalazi u vlasništvu i predstavljao bi klasičan vid „Greenfeald“ investicije. Za planiranu investiciju preduzeće „Albox“ poseduje sve potrebne dozvole, kao i situacioni plan i idejni projekat. Trenutno se investicija nalazi u fazi nabavke i dovođenja infrastrukture na pomenutu parcelu. Preduzeće aktivno sarađuje sa Rudarsko – Geološkim fakultetom u Subotici u pogledu ispitivanja geomehanike tla i Tehnološkim fakultetom u pogledu kvaliteta sirovine i proizvoda preduzeća.