SP LABORATORIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEČEJ


Small company
Main info
FULL NAME
SP LABORATORIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEČEJ
ADDRESS
Industrijska 3, 21220 Bečej
Responsible person
Aleksandra Bauer

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Activity description
SP Laboratorija spada u najsavremenije laboratorije u Srbiji, koja se svojim kapacitetima i kredibilitetom svrstava u red međunarodno referentnih laboratorija.
SP Laboratorija je akreditovana, između ostalog, za ispitivanje: Kvaliteta i bezbednosti hrane za ljude i životinje, vode, zemljišta,sredstava za zaštitu bilja, parametara emisije i imisije, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe (kozmetika, posuđe i pribor, dečije igračke, ambalaža, sredstva za čišćenje i dr.).
Inicijalno poslujući u okviru fabrike Sojaprotein, za potrebe analiziranja uzoraka sojinog zrna, poluproizvoda i gotovih proizvoda, ulazi u poslovni sistem Victoria Group 2002. godine kao deo Sojaproteina, a zahvaljujući svojim kapacitetima i stručnosti, 2005. godine postaje nezavisna kompanija članica Victoria Group. Čine je pet sektora:
Sektor za prijem uzoraka i upravljanje ispitivanjima
Sektor za genetička i fizičko-hemijska ispitivanja
Sektor za mikrobiološka ispitivanja
Sektor instrumentalnih analiza
Sektor kvaliteta

News