Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad


Main info
FULL NAME
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad
ADDRESS
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Responsible person
Mr Vuk Radojević
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Events
Persons
Activity description
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, stočarstva, akvakulture, pčelarstva i veterinarstva, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: donosi program mera za podršku sprovođenja poljoprivredne politike; propisuju uslovi i način raspodele korišćenja sredstava ostvarenih od korišćenja poljoprivrednog zemljišta; obrazuje poseban budzet u koji se usmeravaju sredstva od korišćenja poljoprivrednog zemljišta; osniva budzetski fond za vode, šume i lovstvo; utvrđuju stručni poslovi za unapređivanje poljoprivredne proizvodnje; osnivaju i preuzimaju poljoprivredne savetodavne službe i vrše osnivačka prava nad njima; osnivaju prognozno-izveštajne službe i vrše osnivačka prava nad njima; predlažu nadležnom ministarstvu uslovi izvoza i uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda; donosi dugoročni program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za teritoriju AP Vojvodine i godišnji program za njegovo sprovođenje; obrazuje naučno-stručni savet za stočarstvo; donose, sprovode i nadziru redovne i vanredne mere odbrane od spoljnih i unutrašnjih voda; upravlja vodnim resursima i veštačkim i prirodnim vodotocima na teritoriji AP Vojvodine; donose planska dokumenta u oblasti integralnog upravljanja vodama; osniva javno preduzeće za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine i vrše osnivačka prava nad njim; osniva javno preduzeće za gazdovanje šumama na teritoriji AP Vojvodine i vrše osnivačka prava nad njim.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavlja i poslove propisane zakonima iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, stočarstva, akvakulture, pčelarstva i veterinarstva, kada je tim zakonima propisano da poslove obavlja nadležan organ autonomne pokrajine.

News