Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad


Main info
FULL NAME
MUZEJ SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
ADDRESS
JEVREJSKA 21, 21000 Novi Sad
Responsible person
SUZANA VUKSANOVIĆ

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Activity description
Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu je aktivna, otvorena, efikasna i visokostručna institucija koja se bavi sabiranjem, čuvanjem, izučavanjem i izlaganjem savremene umetnosti i kulture Vojvodine i regije.

Muzej teži da uspostavi dijalog između etabliranog i eksperimentalnog, prošlog i sadašnjeg, u sredini koja prepoznaje problematiku moderne i savremene umetnosti, dostupne publici svih uzrasta. Osnovna uloga Muzeja, ustanovljena pri osnivanju, je da sakupi najbolja dela savremene umetnosti. Iako je kvalitet dela u kolekciji neprikosnoveni primarni kriterijum, Muzej prepoznaje potrebu da preuzme širu obrazovnu ulogu, zbog čega teži da izgradi kolekciju koja nije samo skup prvorazrednih umetničkih dela, već predstavlja jedinstvenu i kompletnu studiju savremenih tendencija u svim medijima vizuelne umetnosti.