Stratcom Beograd - brisan iz registra


Main info
FULL NAME
BOJANA SELAKOVIĆ PR, AGENCIJA ZA PLANIRANJE, MENADŽMENT I EDUKACIJU STRATCOM, BEOGRAD - brisan iz registra
ADDRESS
Begejska 2a, 11000 Beograd
Responsible person
Bojana Selaković

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Persons
Activity description
Agencija StratCom je specijalizovana za korporativni konsalting.

Sistemska realizacija projekata podrazumeva obavezno izvođenje sledećih koraka:

1.Upoznavanje sa klijentom, njegovim aktivnostima, poslovnim ciljevima i zahtevima,
2.Analiza situacije, putem koje jasno identifikujemo trenutnu poziciju klijenta i prepoznajemo ključne pravce delovanja,
3.Izrada strategije kojom definišemo ključne puteve kojima se ostvaruje projektovani cilj,
4.Razvoj aktivnosti i taktika, usmerenih isključivo ka operativnom ostvarenju strateški postavljenih ciljeva,
5.Monitoring i procena uspešnosti, čime kontinuirano pratimo stepen ostvarenja postavljenih ciljeva i obezbeđujemo povratnu informaciju o rezultatima našeg rada.

News