Agencija za investicije i stanovanje Gradska uprava grada Beograda


Main info
FULL NAME
Agencija za investicije i stanovanje Gradska uprava grada Beograda
ADDRESS
Trg Nikole Pašića 6, 11000 Beograd
Responsible person
Luka Petrović (od 12.2013.)
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Galleries
Activity description
Realizacija investicija koje se finansiraju iz budžeta Grada, iz primanja na osnovu zaduživanja i donacija i drugih prihoda i primanja utvrđenih zakonom i Statutom grada, a koji se odnose na izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata na kojima je nosilac prava korišćenja Grad

News