Savez ekonomista Srbije


Micro company
Main info
FULL NAME
Savez ekonomista Srbije Beograd
ADDRESS
Bulevar Mihajla Pupina 147
Dobrinjska 11, 11070 Novi Beograd
Responsible person
Aleksandar Vlahović
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Events
Finance
Persons
Philanthropy
Galleries
Activity description
Savez ekonomista Srbije (SES) je nestranačko i neprofitabilno udruženje ekonomista Srbije osnovano 1947. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja ekonomske nauke i prakse u Srbiji.

Osnovne aktivnosti SES-a su:
- organizacija naučnih skupova, savetovanja, seminara, okruglih stolova i tematskih skupova;
- izdavačka delatnost u okviru časopisa Ekonomika preduzeća;
- prenos znanja kroz obuku i trening;
- saradnja sa visokoškolskim institucijama, regulatornim telima i državnim organima;
- saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Odgovoran odnos prema društvu, jasne ideje i precizno određeni ciljevi doprineli su da SES, dosledno, više od sedamdeset godina ostvaruje postavljene zadatke. I u vremenu koje dolazi, novim inicijativama, SES nastavlja da popularizuje ekonomsku nauku i struku, i daje svoj nemerljivi doprinos unapređenju privrednog sistema i ekonomskih politika.

News