Gradska opština Medijana Niš


Main info
FULL NAME
GRADSKA OPŠTINA MEDIJANA NIŠ
ADDRESS
Pariske Komune bb, 18000 Niš
Responsible person
Zoran Stojanović
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Activity description
Kao svojevrstan javni servis građana, gradska opština Medijana je od osnivanja uspostavljena kao savremena lokalna uprava, po evropskom modelu, sa efikasnom, ekonomičnom i efektivnom administracijom i posebnim stručnim timom u Odeljenju za razvoj koje je funkcionalno okrenuto lokalnom ekonomskom razvoju.

Prva pretpostavka za takvo ustrojstvo sadržana je u potencijalu opštine da prepozna prave vrednosti i da ih sistemski upravlja kroz podršku i afirmaciju projekata i aktivnosti drugih, ali i da ih sama kreira angažovanjem sopstvenih resursa.