A BIO TECH LAB d.o.o. Sremska Kamenica


Micro company
Main info
FULL NAME
A BIO TECH LAB DOO SREMSKA KAMENICA
ADDRESS
Vojvode Putnika bb, 21208 Sremska Kamenica
Responsible person
Dušan Andrejević
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Activity description
Monitoring prehrambenih proizvoda koji sadrže hidrogenizovano biljno ulje

Praćenje prisustva genetski modifikovanih biljnih vrsta (GMO) u prehrambenim proizvodima

Monitoring ostataka pesticida u namirnicama

Određivanje ostataka fungicida na bazi ditio -karbamata u voću i povrću

Određivanje amino-kiselinskog sastava sorti kukuruza

Teški metali u prehrambenih proizvodima, stočnoj hrani, aromama i enzimimskim preparatima

News