Banka hrane


Main info
FULL NAME
UDRUŽENJE GRAĐANA BANKA HRANE BEOGRAD
ADDRESS
Kumodraška 158, 11040 Beograd
Responsible person
Nemanja Nedović
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Persons
Philanthropy
Activity description
Udruženje građana BANKA HRANE Beograd je nevladina, neprofitna organizacija osnovana krajem 2006. godine sa ciljem da doprinese smanjenju siromaštva, gladi i rasipanja hrane.

Banka hrane pomaže sve socijalno ugrožene kategorije stanovništva: samohrane majke/ roditelje, invalide, stara lica, deca i omladina sa posebnim potrebama, bez starateljstva, raseljena lica, beskućnike, korisnike Narodnih kuhinja, Sigurnih kuća, nezaposlene i dr.

Misija Banke hrane se zasniva na ideji širenja kulture davanja i deljenja, promovisanja solidarnosti i volonterizma kao i podizanju svesti o problemu siromaštva i bacanja hrane.
Delatnost BH se sastoji u prikupljanju poljoprivrednih, agro-industrijskih i trgovinskih proizvoda od kompanija-donatora, njihovog skladištenja, sortiranja i distribucije socijalno ugroženim kategorijama stanovništva posredstvom drugih humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova koje takođe pomažu siromašnima.

News