Bioenergy point d.o.o. Beograd


Medium company
Main info
FULL NAME
DRUŠTVO ZA PRERADU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE BIO ENERGY POINT DOO BEOGRAD
ADDRESS
Francuska 6, 11000 Beograd
Responsible person
Mladen Stojadinović, Gordana Vitomirov
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Finance
Activity description
Društvo za preradu obnovljivih izvora energije. Prerarada drveta i proizvodnja biomase.

East Point Holdings Ltd. je 2008 godine započeo realizaciju svojih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije preko svoje filijale Bio Energy Point d.o.o. Već krajem godine u pogon je puštena prva od nekoliko fabrika za proizvodnju peleta od biomase, u Boljevcu, Istočna Srbija, sa kapacitetom od 35,000 tona peleta godišnje.
Pelete se proizvode mlevenjem, sušenjem i presovanjem drvene biomase (tvrdi tipovi drveta, najčešće bukva) u kontrolisanim uslovima i imaju karakteristike u skladu sa DIN 51731 standardom, što znači - prečnik od 6 mm, dužina do 30 mm, vlaga ispod 10% i gustina iznad 1,12 kg/dm³. Ovo visokokalorično gorivo ima sadržaj pepela od 1%, bez štetnih emisija, te energetsku vrednost veću od 18 MJ7kg.
Pelete se pakuju u PE vreće od 15 kg (70 vreća na paleti - 1,050 kg) ili u velike PE vreće od 1,000 kg.