Raiffeisen Invest a.d. Beograd


Main info
FULL NAME
RAIFFEISEN INVEST AD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA BEOGRAD
ADDRESS
Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Beograd
Responsible person
Rade Bjelobaba
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Finance
Activity description
Delatnost Društva je:

* organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima;

* osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondova;

* upravljanje privatnim investicionim fondovima.


Društvo upravlja fondovima na način da se uvek obezbeđuje poštovanje načela investiranja, tačnije, načelo sigurnosti imovine Fonda, načelo diversifikacije portfolija i načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti, a u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenim Zakonom, podzakonskim aktima i prospektom datog Fonda.

Društvo će ulagati imovinu fondova sa ciljem ostvarivanja porasta vrednosti imovine fonda primerenoj vrsti i rizicima ulaganja definisanim strategijom fonda. Društvo će poslovati sa imovinom fondova isključivo u interesu članova fondova.News