Lola Institut


Small company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Naučnoistraživački razvoj u oblasti mašinstva, elektrotehnike i zaštite životne sredine.

Primena savremenih naučnih saznanja u industrijskoj praksi i integrisanje rezultata naučnoistraživačkih projekata u razvoju novih proizvoda i tehnologija.

1. Računarsko-upravljački sistemi
2. Mašine alatke
3. Robotika
4. Energetika
5. Procesno mašinstvo i ekologija
6. Računarska simulacija procesa livenja
7. Procena rizika bezbednosti i zdravlja na radu
8. Korporativno upravljanje kvalitetom i rizikom