Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ Livno


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
Inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
Vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.