Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nadležno je za:

- vanjskotrgovinsku politiku i carinsko-tarifnu politiku BiH;
- pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti ekonomskih odnosa i trgovine sa drugim državama;
- pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma i drugih akata vezano za obnovu i rekonstrukciju BiH;
- odnose sa međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti vanjske trgovine i ekonomskih odnosa;
- pripremu i izradu makroekonomskih odnosa strateških dokumenata iz oblasti ekonomskih odnosa;
- poslovno okruženje, jedinstven ekonomski prostor;
- razvoj i promociju preduzetništva;
- kontrolu prometa roba i usluga koji imaju poseban režim u prometu odnosa u izvozu i uvozu;
- zaštitu potrošača;
- konkurenciju;
- koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći BiH izuzev dijela koji se odnosi na pomoć Evropske unije;
- veterinarstvo.

Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definisanje politike, osnovnih principa, kooridniranje djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima:

- poljoprivrede;
- energetike;
- zaštita okoline, razvoj i korištenje prirodnih resursa;
turizma.

U sastavu ovog ministarstva kao upravna organizacija je Ured za veterinarstvo BiH.