APR Republike Srbije


Medium company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Agencija vodi registre kao jedinstvene elektronske javne baze podataka o:

- privrednim subjektima (privredna društva, preduzetnici, strana predstavništva),

- finansijskom lizingu,

- založnim pravima na pokretnim stvarima i pravima,

- finansijskim izveštajima pravnih lica i preduzetnika i bonitetu,

- medijima,

- udruženjima (domaćim i stranim),

- turističkim agencijama,

- stečajnim masama,

- merama i podsticajima regionalnog razvoja,

- zadužbinama i fondacijama, predstavništvima stranih zadužbina i fondacija,

- sudskim zabranama,

- sportskim udruženjima, društvima i savezima,

- komorama,

- ponuđačima,

- faktoringu,

- ugovorima o finansiranju poljoprivredne proizvodnje,

- e-građevinskim dozvolama,

- privremenim ograničenjima prava lica registrovanih u APR-u,

- stvarnim vlasnicima,

- zdravstvenimustanovama.