Savez inovatora RS Banja Luka


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Savez inovatora Republike Srpske je neprofitno, nestranačko i nevladino udruženje, koga čine udruženja inovatora i pojedinci sa prostora Republike Srpske (RS), čiji je osnovni cilj da objedini i usmeri zajedničke napore radi: razvijanja profitno-inovatorske djelatnosti u Republici Srpskoj i izgradnje inovacijsko-profitne Republike Srpske.