Božić i sinovi d.o.o. Pančevo


Medium company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Božić i sinovi pružaju sledeće usluge - reciklaža elektronskog i električnog otpada i svih vrsta sijalica i fluo cevi 07. juna 2006. godine započeo je sa radom Reciklažni centar u okviru kompanije Božić i sinovi. Posedujemo integralne dozvole izdate od nadležnog ministarstva za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman svih vrsta elektronskog i električnog otpada, fluorescentnih sijalice i rashladnih uređaja.