Direktna Banka ad Kragujevac


Large company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Direktna Banka nastavlja dugogodišnju tradiciju bankarstva u Kragujevcu započetu još u drugoj polovini XIX veka. Vremenom banka prolazi kroz različite faze svog razvoja, pripajajući druge banke, stalno šireći svoju mrežu i broj usluga koje pruža klijentima.

Danas se naša mreža prostire na teritoriji cele Srbije, u 38 poslovnih jedinica.

Paleta naših proizvoda, sa stalnom tendencijom dopunjavanja i usavršavanja prilagođena je potrebama, malih i srednjih preduzeća i individualnih klijenata. Okrenuti smo i otvoreni za sve izazove i sve novine koje moderno doba donosi i nameće i nastojimo da, kao prevashodni cilj pred sobom imamo – zadovoljnog klijenta.