ENECA


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
ENECA je lokalna nevladina organizacija sa sedištem u Nišu registrovana 2005. godine.

Naša misija je lokalni održivi razvoj u regionu jugoistočne Evrope. Nastojimo da kontinuirano i dosledno pratimo i odgovorimo na potrebe naših klijenata i partnera, obezbedimo okruženje u kome će oni unaprediti svoje poslovanje, znanja i sposobnosti. Mi smo organizacija posvećena društveno odgovornom poslovanju podjednako vodeći računa i o čovekovim potrebama i očuvanju prirodnih resursa.

Od svog osnivanja ENECA je aktivna na polju socio-ekonomskog razvoja, pri čemu je kroz programe direktne pomoći podršku dobilo preko 2.000 malih biznisa u opremi, poslovnim i stručnim obukama, direktnom praćenju i savetovanju. Kroz niz projekata koje smo realizovali samostalno ili u saradnji sa lokalnim i međunarodnim partnerima, neprestanim unapređivanjem stečenog znanja, kao i praćenjem socio-ekonomske situacije u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope, ENECA je uspela da održi kontinuitet u svom radu i ostane fokusirana na rešavanje kritičnih socio-ekonomskih pitanja pristutnih na jugu zemlje.

Podrškom osnivanju/razvoju malih porodičnih biznisa ENECA je omogućila zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta u gradovima i opštinama na kojima su projekti realizovani.

Zapošljavanje uvek prati dodatna edukacija kroz poslovne i stručne obuke, podrška lokalne zajednice i neretko sektora privrede, čime se postižu najbolji rezultati i dugoročna održivost.

Projekti koje je ENECA realizovala zasnovani su na konceptu održivog razvoja, pri čemu vodimo računa o nacionalnim i lokalnim strategijama, kao i međunarodnim standardima, stremeći ne samo praćenju novih mehanizama i trendova, nego predviđanju i kreiranju istih.