Železnice Srbije a.d. Beograd


Medium company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
PREVOZ PUTNIKA I ROBE, VUČA VOZOVA I ODRŽAVANJE VUČNIH JEDINICA, VOZOVA I VOZNIH SREDSTAVA, ODRŽAVANJE PRUGA I TEHNČKI NADZOR NAD NJIMA, NADZOR NAD DRUGIM PRUŽNIM I STANIČNIM OBJEKTIMA I POSTROJENJIMA, ODRŽAVANJE I IZGRADNJA UREDJAJA,POSTROJENJA I INSTALACIJA I DR.