Generali Osiguranje Srbija a.d. Beograd


Large company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja
Individualno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Osiguranje imovine u privredi
Osiguranje kuća i stanova
Osiguranje motornih vozila
Osiguranje robe u transportu
Osiguranje plovnih objekata
Osiguranje poljoprivrede
Kreditna osiguranja
Dopunsko zdravstveno osiguranje za vlasnike Intesa Hit tekućeg računa
Dobrovoljno osiguranje stranaca u Srbiji
Osiguranje života
Delta Generali Dobrovoljni Penzijski Fond
Međunarodno putno osiguranje