ITC Zenica d.o.o.


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
TC je osnovan 06.05.1994. godine sa sjedištem u Zenici. U prvim godinama svog rada ITC je bio orijentisan na trgovinu u oblasti poljoprivrede. Međutim, početkom 2005. godine ITC je pored poljoprivrede proširio svoju djelatnost na: građevinarstvo, elektro instalacije, mašinske instalacije, hidro instalacije i metalopreradu. Uvođenje različitih djelatnosti zahtijevalo je novu organizacionu strukturu preduzeća koja je napravljena kao diviziona organizacija u okviru koje su uspostavljeni profitni centri i troškovni centar.
Danas je ITC izrastao u respektabilno preduzeće koje je uspješno realizovalo mnogobrojne zahtjevne projekte iz svih djelatnosti kojim se bavi.