TAŽ-JUNIOR Valjevo


Micro company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Elastični stezni prsten

Omogućuje čvrstu vezu elemenata gde se prenosi obrtno kretanje. S obzirom na to, imaju izuzetno širok spektar primene. Elementi elstičnog steznog prstena izrađeni su od kvalitetnog materijala zahvaljujući čemu na pouzdan način omogućuju prenos velike sile. Velika prednost ovog proizvoda je i izuzetno laka montaža i demontaža.

Točak, trkač, rolna

Rezervni delovi rotornog bagera za površinsku eksploataciju uglja. Izrađujemo ih od kvalitetnog čeličnog liva, mašinski i termički obrađene sa indukciono okaljenom gazećom površinom.

Točak za kran

Rezervni deo ECL krana,koji se koristi u proizvodnji aluminijuma u procesu elektrolize. Izrađuje se od kvalitetnog čeličnog liva, mašinski i termički obrađen sa indukciono okaljenom gazećom površinom.

Čekić za drobilicu

Rezervni deo drobilice koja se koristi za drobljenje (mlevenje) mokrih i lepljivih materijala sa visokim sadržajem glinenih komponenata, kao što su bitumenozni ugalj, glinasti gips, lignit i sirovi kaolin određene vlažnosti, boksit, keramičke sirovine… Uglavnom je u primeni u termoelektranama, cementarama, itd. Izrađujemo ih od kvalitetnog čeličnog liva, mašinski i termički obrađen sa indukciono okaljenom površinom za drobljenje.

Četka za šine

Koristi se za čišćenje šina ECL kranova Izrađujemo ih od opružnog lima sa aluminijumskih nosačima.

Proizvodi od opružnog lima

Rapidne (kobarid) navrtke, držači maske za radijatore, držači tega za balansiranje...