Fakultet veterinarske medicine


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Fakultet je danas izrastao u visokoškolsku i naučnu organizaciju sa 300 zaposlenih, od kojih su 70 profesori i docenti, 30 asistenti, a 200 lica obavlja tehničke poslove.

Na Fakultetu danas studira 1400 redovnih studenata i 92 poslediplomaca. Do 2006. godine na Fakultetu je diplomiralo 7574 studenta, magistarske studije završilo je 355, a specijalističke studije 900 diplomiranih veterinara i stručnjaka srodnih struka. Veliki broj stručnjaka je prošao kroz individualno usavršavanje a još veći završio kraće ili duže kurseve i seminare za inovaciju znanja. Doktorske disertacije odbranilo je 742 postdiplomca.

Pet profesora Fakulteta veterinarske medicine su postali članovi Srpske akademije nauka i umetnosti.