Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Hrvatska


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
T-HT Grupa pruža usluge fiksne telefonije i Interneta objedinjene brandom T-Com, kao i usluge mobilne telefonije putem društva T-Mobile.

T-HT Grupa vodeći je davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji jedini pruža njihov puni spektar: objedinjuje usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije, prijenosa podataka, Interneta i međunarodnih komunikacija.

Osnovne djelatnosti društva HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., njegovog ovisnog društva T-Mobile Hrvatska d.o.o.i drugih ovisnih društava sastoje se od pružanja telekomunikacijskih usluga te projektiranja i izgradnje komunikacijskih mreža na području Republike Hrvatske.

Uz pružanje usluga fiksnih telefonskih linija (pristup i promet fiksnim telefonskim linijama, te dodatne usluge fiksne mreže), Grupa pruža Internet usluge, usluge prijenosa podataka (najam vodova, ATM, X25 i Frame relay), te posluje s GSM i UMTS pokretnim telefonskim mrežama.