Institut za fiziku Beograd


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Institut za fiziku u Beogradu, kao institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, vrhunska je naučnoistraživačka ustanova za fiziku i srodne naučne oblasti. Institut obavlja istraživanja fundamentalnih mehanizama prirode koja su od prioritetnog značaja za naučni, obrazovni, kulturni i ukupni društveno-ekonomski razvoj Republike Srbije.