Fond za razvoj Republike Srbije Beograd


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
U skladu sa Zakonom o Fondu sredstva se koriste za:
finansiranje programa iz oblasti privrednog i regionalnog razvoja
podsticaj malih i srednjih preduzeća
finansiranje podsticaja izvoza
finansiranje privrede za likvidnost
finansiranje redovne delatnosti Fonda