Crveni Krst Srbije Beograd


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Crveni krst Srbije je masovna, dobrovoljna, humanitarna, samostalna, nestranačka, nevladina društvena organizacija građana u Republici Srbiji, koja svoje humanitarne ciljeve i zadatke u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, vaspitanja i u vreme ratnih sukoba i drugih vanrednih stanja-prilika ostvaruje:

- unapređenjem socijalne sigurnosti građana, razvijanjem solidarnosti i humanih odnosa među ljudima

- unapređenjem zaštite zdravlja i podizanjem socijalne i zdravstvene kulture naroda

- ublažavanjem posledica nastalih u ratnim sukobima, elementarnim nesrećama i drugim vanrednim prilikama

- brigom za zaštitu i unapređenje životne sredine

- uspostavljanjem i razvijanjem međunarodne solidarnosti zasnovane na ravnopravnosti i međusobnom poštovanju i očuvanju mira među ljudima