Republički fond za zdravstveno osiguranje Beograd


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Republički fond za zdravstveno osiguranje je nacionalna, javna i neprofitna organizacija, posredstvom koje građani ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja Republički fond se finansira kroz uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Na taj način, preko Republičkog fonda, građani finansiraju svoju zdravstvenu zaštitu.
Svi građani koji ostvaruju prihode (zarade, penzije, nadoknade....) imaju zakonsku obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Građanima koji ne ostvaruju prihode i ne mogu biti osigurani kao članovi porodice nekoga ko ih ostvaruje, doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se iz budžeta Republike Srbije.
Zdravstveni sistem u Srbiji zasnovan je na principima jednakosti i solidarnosti. Zdravstveno osiguranje građani plaćaju procentualno, prema svojoj zaradi i finansijskim mogućnostima, a zdravstvenu zaštitu koriste prema potrebama.