Institut Jaroslav Černi AD Beograd


Medium company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Osnovna delatnost Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ su istraživačke i razvojne aktivnosti vezane za oblasti upravljanja vodama: korišćenje voda, zaštitu voda i uređenje i zaštitu od štetnog dejstva voda, uključujući i njihove grane - snabdevanje vodom naselja i industrije, navodnjavanje, kanalisanje i tretman otpadnih voda, regulacija reka, odbrana od poplava, uređenje erozija i bujica i sl. Institut obavlja i istraživačke i razvojne aktivnosti u srodnim oblastima, kao što su energetika, zaštita životne sredine, geotehnika, geologija i dr. Proizvod ovih aktivnosti su studije, analize, ekspertize, standardi, tehnički propisi i različita druga dokumenta iz prethodo navedenih oblasti.
 
Pored toga, Institut se bavi izradom svih nivoa tehničke dokumentacije za građenje objekata, uključujući i izgradnju specifičnih hidrotehničkih objekata.
 
Institut se bavi i pripremom strateških i planskih dokumenata vezanih za upravljanje vodnim resursima, a takođe učestvuje u pripremi podloga i pruža podršku u sprovođenju međunarodne saradnje u oblasti voda (multilaterala i bilaterala).
 
Ostale važne delatnosti Instituta su:
· razvoj hidroinformacionih sistema, matematičkih modela, specijalizovanih softverskih rešenja i kompleksnih baza podataka;
· razvoj sistema za podršku upravljanju bezbednošću objekata;
· stručni nadzor nad izgradnjom hidrotehničkih i drugih objekata;
· laboratorijska ispitivanja hidraulike, nanosa, kvaliteta voda i zemljišta, geomehanike i dr.;
· specijalizacija i usavršavanje kadrova putem organizacije konferencija, radionica, kurseva i sličnih aktivnosti;
· izrada patentne dokumentacije, aktivnosti na transferu tehnologija i druge inovacijske aktivnosti;
· praćenje, prikupljanje, sistematizovanje i publikovanje naučno-stručne građe iz domena delatnosti Instituta.