The Urban Institute Beograd


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenula je program "Podsticaj ekonomskom razvoju opština", sa ciljem da doprinese ekonomskom prosperitetu i kvalitetu života u Srbiji.

Program sprovodi The Urban Institute, organizacija koja se bavi društvenim i ekonomskim istraživanjima, i sprovodi programe unapređenja efikasnosti javnih uprava u celom svetu.

Cilj Programa je da, kroz saradnju sa republičkim institucijama, opštinama i gradovima u Srbiji, unapredi uslove za poslovanje i investiranje na lokalnom nivou, doprinese otvaranju novih radnih mesa i obezbedi efikasniju komunikaciju između privatnog i javnog sektora.

Glavni partneri Programa su opštine i gradovi u Srbiji koji poseduju volju, potencijale i kapacitete za lokalni ekonomski razvoj (LER).